Guía para a elaboración de orzamentos participativos

Concello de Ferrol. Área de Participación Cidadán. 2009 Durante os anos 2009, 2010 e 2012 desenvolveuse no concello de Ferrol unha experiencia de Orzamentos Participativos, un proceso polo cal a poboación define o destino de parte dos recursos públicos municipais. A guía recolle información útil para deseñar e coordinar a participación das persoas nos…

Guía de recursos para as familias

Xunta de Galicia. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral de Igualdade. 2008 Nesta guía recollense os principais recursos destinados á mellora das condicións de vida das familias por parte das Administracións e entidades sociais. Os recursos recollidos abranguen as prestacións, permisos e excedencias, beneficios fiscais, plans e programas,…

Catálogo de perfís profesionais

Xunta de Galicia. Consellería de Traballo. Dirección Xeral de Formación e Colocación. Instituto Galego das Cualificacións 2006. O catálogo recolle unha caracterización dos perfís profesionais cun maior aumento na contratación nun período de cinco anos. Os perfís foron elaborados mediante a análise de fontes documentais e as achegas de expertos ocupacionais.…