Unha historia con futuro

Unha historia con futuro

Concello de Santiago de Compostela. Concellaría de Relacións Veciñais. 2000 Neste texto dase conta dun proceso combinado de análise e dinamización no campo do asociacionismo veciñal compostelán. A través dos enfoques da investigación-acción-participativa, conseguiuse unha implicación de grupos de veciñas/os que asesoraron á hora de decidir que era prioritario saber e como acceder a ese coñecemento. Neste documento apúntanse claves que permiten afondar no autocoñecemento do sector asociativo veciñal e proxectar liñas de futuro para o mesmo.