Investigación

Cidadanía realiza investigacións tomando como base diferentes metodoloxías e técnicas como: enquisas, grupos de discusión, entrevistas, historias de vida, análise documental, metodoloxías deliberativas…

A obtención da maior utilidade, a comprensión da realidade para poder incidir sobre ela, e a posta en valor das achegas das persoas e colectivos sociais, son os principais obxectivos que perseguimos coas nosas investigacións.

Ademais, adoptamos un enfoque flexible adaptándoas ás características do ámbito sectorial e recollendo as necesidades das entidades e institucións coas que traballamos.