Formación

Partindo da centralidade das persoas, Cidadanía ten os seguintes criterios:

  • Facilitar a capacitación e adquisición de coñecementos atendendo ás necesidades e perfís das persoas e dos seus proxectos. O asesoramento e a formación é á carta, fuxindo de receitas universais.
  • Aplicamos o enfoque da formación-acción, aprendendo a partir da aplicación práctica dos coñecementos.
  • Poñemos a disposición das organizacións ferramentas que garanten a continuidade dos procesos de cambio e mellora, de forma autónoma.