Estratexias dos Grupos de Acción Costeira

gac1aA finais de 2015, Cidadania estivo elaborando as Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo para os Grupos de Acción Costeira A Mariña-Ortegal e Ría de Arousa, así como realizou labores de apoio no caso das Estratexias do Grupo de Ría de Pontevedra e Ría de Vigo. As Estratexias tiñan como finalidade servir como intrumento de orientación destas zonas marítimas para o novo período de Fondo Európeo Marítimo e de Pesca 2014-2020.

Para a súa elaboración contouse coa participación das principais entidades e persoas vinculadas ao sector pesqueiro de cada zona, e deuse conta dos principais desafíos que se presentan para este sector nos próximos anos.