Armando Broz Fidalgo

armando.broz@cidadania.coop

Tras estudar Ciencias Políticas e da Administración, especializouse en Estudos de mercado e opinión. Armando ten dirixido e coordinado proxectos de investigación de corte cuantitativo e cualitativo. Deseña procedementos loxísticos do traballo de campo e fai análise de información. En relación con isto, desenvolveu accións de planificación e investigación aplicada en diversos ámbitos como o cultural, as novas tecnoloxías ou a formación e o emprego.

Armando escoita música dream pop e rock gótico. Adora a literatura rusa do XIX e o cinema negro americano clásico. Naceu e vive en Santiago, se ben a súa infancia transcorreu en Melide.